Lahdelman perhe on ottamassa teitä vastaan tilalla

Pertti Lahdelma, isäntä ja tilojen sekä eläinten hoitaja jo vuodesta 1984. Rakentanut kaikki lomakiinteistöt osan jopa oman metsän puutavarasta. On myös matkailutoiminnassa mukana.

Ritva Lahdelma, emäntä isännän rinnalla vuodesta 1985. Suunnittelee vieraille yksilölliset tilaisuudet . Kähertäjänä toiminut yli 30 vuotta tosin nyt enää harrastuspohjalla.

Tatu Lahdelma, seniori

Turo Lahdelma, juniori

Lahdelma Perhe

Tilamme historiaa

1600-l jo alkuperäinen Mustaniemen tila muodosti oman jakokunnan.
Se omisti maat ja kalavedet, jotka oli maastoon merkitty. Rajojen ylitykset eivät olleet hyväksyttävää. Suomessa elettiin levottomia aikoja.

1721 30. elokuuta Uudessakaupungissa allekirjoitettu sopimus antoi kauan odotetun rauhan, ja varsinkin Pertunmaalla se merkitsi epävarmuuden loppumista. Venäjän raja oli vain muutaman kilometrin päässä tilalta itään. Mustaniemen tila sai kahdelksan vapaavuotta veroista.

1735 Mustaniemi ja Ahvenniemi olivat Pertunmaan sotilasruoduntaloja. Talojen sotamies kuului Hämeenlinnan läänin jalkaväkirykmenttiin, Sysmän komppaniaan.

1750-l Tuomas Tuomaanpoika Mustonen yritti ajaa veljensä Erkin tilalta pois renkinä ja lunastaa koko tilan itselleen.

1760-l asia käsiteltiin valtiopäivillä, Tuomaalle tuli sakkoja ja Erkille tuli puolet Mustaniemen tilaa, nykyiseltä nimeltä Jussila. Takamailla toimi vielä neljä torppaa.

1896 vuodesta lähtien tila on ollut saman suvun hallussa, nyt neljännessä polvessa. Tilasta on jaettu sisarien kesken 1950-luvulla naapuritila Niemelä.

1988 tilalla alkoi maaseutumatkailutoiminta, lähes vuosittain on jotain uutta toimintaa kehitetty ja tasoa samalla pyritty pitämään yllä.

2008 otimme suuren harppauksen tulevaisuutta silmälläpitäen, yhdessä poikien kanssa perustimme Lahdelman Lomat Oy:n.