MALO -laatuluokitus

Tilallamme noudatetaan Maaseutukeskusten liitto ry:n maaseutumatkailun majoitustilojen valtakunnallista luokitusta.

Maaseutumatkailuyritysten majoitustilojen valtakunnallinen luokitus yhtenäisen ohjeiston mukaisesti aloitettiin vuonna 1993. Luokitus koskee vuokrattavia loma-mökkejä sekä aamiaismajoitus -ja maatilalomapalveluihin kuuluvia majoitustiloja. Luokitus on laatutyökalu meille maaseutumatkailuyrityksille, joka mahdollistaa majoitustarjonnan laadun tarjonnan yhtenäisyyden maassamme.

Luokituksen tarkoituksena on helpottaa maaseutumatkailupalveluiden markkinointia ja myyntiä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja lisätä asiakkaiden luottamusta palveluja kohtaan. Ohjeisto palvelee myös majoitustilojen rakennussuunnittelua ja toimii lähtökohtana yritysten laatutyölle sekä seurantatyökaluna maaseutumatkailun majoituskapasiteetin teknisen laadun kehityksestä valtakunnan tasolla.

Luokituksen toimeenpanosta ja toteutuksesta vastaa Maaseutukeskusten liitto. Luokitustoimintaa valvoo ja koordinoi työryhmä, jossa ovat edustettuina seuraavat tahot: