LahdelmanVarausehdot

Tutustu varausehtoihin

Lahdelman Lomat Oy ja Matkailutila Lahdelma

Jäljempänä Lahdelma

Lahdelma noudattaa seuraavia varausehtoja välittäessään ja/tai myydessään majoituspalveluja ja/tai ryhmä- ja yritysmatkapalveluja asiakkailleen. Ryhmä- ja yritys matkapalveluksi luetaan palvelut, joissa samaan pakettiin luetaan mm. esim. majoitus-, ohjelma-, sauna- ja/tai ruokapalvelut

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitovaksi, kun asiakas on maksanut Lahdelmalle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kerralla.

Varaus ja maksuehdot

Asiakkaalle lähetetään lasku joko normaalin postin tai sähköpostin välityksellä. Maksu tulee maksaa laskun tietojen perusteella. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 30% vuokrahinnasta, kuitenkin vähintään 200 € eräpäivään mennessä (7 vrk laskun päiväyksestä), ellei Lahdelman kanssa toisin sovita, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppumaksun yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Lahdelmalle.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lahdelmalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai se ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 42 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, joilta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Suosittelemme matkavakuutusta joka kattaa myös matkan peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset esim. sairastapaukset yms.

Mikäli asiakas muuttaa (lomakohdetta, loma ajankohtaa) on Lahdelmalla oikeus periä kohteen ennakkomaksu.

Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Lahdelman oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lahdelma voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lahdelmalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai vahingonteon takia, niin maksuja ei palauteta.

Kaikista häiriöstä, vahingosta ja vaaroista aiheutuneet kulut ja toimenpiteet laskutetaan asiakkaalta todellisten kulujen mukaan.

Oleskelu loma-asunnoissa

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana.

Omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä 100 – 500 € suuruinen pantti.

Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennetyllä mahdollisella panttimaksulla.

Mökki on asiakkaan käytettävissä

Viikkovarauksissa
Mökit tulopäivänä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00
Keidas tulopäivänä  klo 17.00 lähtöpäivään klo 17.00

Viikonloppuvarauksissa
Mökit ja Keidas  perjantaista klo 16.00 sunnuntaihin klo 12.00

Huoneistot
Tulopäivänä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00

Lomakohteen vuokraan kuuluu kohteen vapaa käyttöoikeus (sis. saunan(ei savusauna), veneen, kohteen kalusteet, astiat, ruoanlaittovälineet, sekä energia lämmitykseen, valoon ja ruoan laittoon). Kohteen vuokraan kuuluvat myös liinavaatteet ja pyyhkeet.

Siivous; Riemurahi, Ilotupa, Onnimökki

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse.

Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja joudumme huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on Lahdelmalla oikeus periä vähintään 70 – 150 € suuruinen siivousmaksu vähennettynä mahdollisella panttimaksulla. Asiakas voi tilata loppusiivouksen kohteeseen (70 – 150 €) jo majoitusta varatessaan.

Edellytämme kuitenkin loma-asunnon olevan normaalin asumisen jäljiltä Huonekalut ja irtaimisto ehjinä paikallaan, eritteet yms. poistettuna ja roskat vietynä niille osoitettuun paikkaan. . Astiat tiskattuna, ruoka- ja jääkaapit tyhjinä. Mökeistä löytyvät ohjeet loppusiivoukseen.

Siivous; Keidas, Huoneistot

Loppusiivous sisältyy Keitaan ja huoneistojen varaushintaan, edellyttäen kuitenkin kiinteistön olevan normaalin asumisen jäljiltä. Huonekalut ja irtaimisto ehjinä paikalla, eritteet yms. poistettuna ja roskat vietynä niille osoitettuun paikkaan. Astiat tiskattuna, ruoka- ja jääkaapit tyhjennettyinä.

Erityisen likaisesta kohteista veloitamme käytettyjen tuntien mukaan 50 € / tunti.

Muuta huomioitavaa

Lemmikkien tuonti Keitaalle kielletty. Muihin kohteisiin lemmikit ovat sallittuja. Lemmikkimaksu on 15 €/lemmikki.

Kynttilöiden, tuikkujen, soihtujen ja ulkotulien käyttö on sallittu vain metallisen, lasisen tai keraamisen alustan päällä, siten ettei steariini pääse valumaan ulkopuolelle. Nuotion tekeminen on kielletty! Sienien, marjojen ja kalojen kuivaaminen sisätiloissa on kielletty!

Vesiskootterin käyttö on kielletty!

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitteessä vuode paikkamäärä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu.

Teltan tai asuntoauton käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehdessä.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteiden sisätiloissa.

Sulje takan ja kiukaan pelti kun hiillos on sammunut, jollei pelti ole kiinni, mökki kylmenee taviaikaan. Lähtiessäsi sammuta valot, sulje ovet ja ikkunat.

Kalastaminen

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehen oikeuksiin. Viehekalastusta varten on ensin maksettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Vesialueen kalastusluvan saat Lahdelmalta oleskeluajaksi veloituksetta.

Liukkauden torjunta

Oleskelun aikana asiakas on velvollinen huolehtimaan tarpeelliseksi katsomastaan liukkauden torjunnasta lomakohteen piha alueella. Hiekoitusta varten on varattu hiekkaa säilytysastioihin, mikäli hiekka loppuu, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä omistajalle. Talvisin avantoon mennessä asiakkaan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisesta liukkaustapaturmasta asiakas on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta välittömästi Lahdelmalle. Mikäli tapaturmasta ei ole välittömästi ilmoitettu Lahdelman vastuu tapahtuneeseen raukeaa. Mikäli alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen asiakas liukastuu ja/tai loukkaa itsensä, Lahdelma ei ota minkäänlaista vastuuta tapahtuneesta.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Lahdelma ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Lahdelmasta, ja jonka seurauksia ei kohtuudella voinut estää. Lahdelma ei myöskään vastaa vahingosta tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan omistajalle. Asia korjataan mahdollisimman pian ennalleen. Jos asiakas ja Lahdelma eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskenäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan lomakohteen paikkakunnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.

Oikeus muutoksiin

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja Lahdelma pidättää oikeudet muutoksiin.

Loppusiivoukseen kuuluu

Mattojen vienti ulos ja niiden ravistelu.
Lattioiden imurointi ja pyyhkiminen kostealla mopilla. Tahrat poistetaan. Huonekalut viedään paikoilleen.
Vuodevaatteet tuuletetaan ulkona ja lakanat, pyyhkeet ja peffletit kerätään yhteen kasaan pesuhuoneeseen.
Petit pedataan samoin kuin saapuessanne ne olivat.
Astiat tiskataan, kuivataan ja laitetaan omille paikoille.
Tiskipöytä, liesi, uuni, jääkaappi ja pöydät tyhjennetään ja puhdistetaan.
Takasta tyhjennetään tuhkat pois, haetaan puita puuvarastosta puunkantotelineellä.
Saunasta viedään tuhkat pois, haetaan puita puunkantokorilla ja pestään lauteet ja lattia.
WC-istuin ja lavuaari pestään, käsipyyhkeet ja vessamatot viedään pesuhuoneeseen.
Jäte ja roska-astiat tyhjennetään niille osoitettuun jätepisteeseen, pestään ja kuivataan.

Kesällä lisäksi
Grillikatoksen siivous ja ympäristön siistiminen.
Tuhkat pois, puiden kanto niille varattuun paikkaan.
Roskat pois, grillausvälineiden puhdistus.
Soutuveneen kunnon ja siisteyden tarkistaminen.
Nosta airot ja äyskäri veneeseen. Pelastusliivit säilytetään sisätiloissa.

Nauti lomasta loppuun asti
Voitte tilata ja maksaa käteisellä loppusiivouksen viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä. Muistathan kuitenkin että mökki pitää olla normaalin asumisen jäljiltä. Roskat ja eritteet pois siivottuna. Tiskit tiskattuna.